Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij enkele boerenhoeven vindt men nog wel een bakhuis, waarin de boerin haar eigen „stoere" bakt.

De oude schuren, vaak schaapstallen, „met haar zoo eigenaardig schoon, waarin geen enkele rechte lijn, geen enkele haaksche hoek te vinden is, waarin alles zich golft, schikt en voegt naar het hout, dat er toevallig voor den bouw voorhanden was, het rieten dak, vaak begroeid met fijn, fluweehg mos, nu eens helder groen, dan weer donkerbruin of goudbrons, het vergrijsde houtwerk, dat alles maakt een geheel, dat men moet gezien hebben, om te begrijpen, dat het mooi is. Geen wonder, dat schilders vaak zooiets tot motief kiezen. Ook de halfgeopende banderdeur, een eind terughggend onder het dak, de spaarzame verlichting hier en daar door enkele zonnestralen, die door een naad heen dringen, veroorzaakt, dat dit alles een niet te vergeten indruk maakt."

§ 11. Wegen. Van uit het Zuiden kwam de handelsweg Drente binnen bij Koevorden en volgde den Hondsrug. Van Zwolle hep tot in de 18e eeuw een weg over Staphorst—De Wijk—Koekange—Ruinen—Beilen —Assen, waarbij zich aansloot een weg langs het Zwarte Water en het Meppeler Diep over Meppel naar Ruinen en tevens een van Steenwijk over Uffelte—Dwingeloo—Beilen.

Een oude handelsweg van Stavoren naar Koevorden sneed de venen op de grens van de drie noordelijke provincies. In het Noorden hep alles op Groningen aan.

Harde wegen kwamen in het Oude Landschap pas in de 19e eeuw.

Thans is het straatwegennet zeer uitgebreid. De eerste goede straatweg kwam pas in 1839 tot stand: Zwolle—Staphorst—Meppel—Drentsche Hoofdvaart—Assen—Groningen.

In 't bijzonder dienen genoemd te worden de fietspaden, door de goede zorgen van de Vereeniging „Het Drentsche Rijwielpad" aangelegd.

Eerst de kanalen hebben Drente uit zijn isolement verlost. Dit was natuurlijk een gevolg van de ontwikkeling der veenkoloniën.

De eerste spoorweg werd 1 Mei 1870 ingewijd: Meppel—Assen—Groningen. Tot den aanleg van den Noord-Ooster Locaalspoorweg werd in 1898 besloten. De lijn Assen—Stadskanaal kwam tot stand 15 Juni 1905; die van Stadskanaal naar Koevorden werd 1 November 1915 geopend.

Verschillende stoomtramwegen zijn aangelegd, welke echter thans de concurrentie ondervinden van autobus en vrachtauto.

197

Sluiten