Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GEOGRAFIE EN PAEDAGOGIEK. DOOR

Dr. G. J. NIEUWENHUIS.

Er is misschien geen wetenschap, die de laatste jaren meer in aanzien is gestegen en in beteekenis is gegroeid dan de geografie. Het toenemend verkeer na de ontwikkeling, die de techniek in de laatste halve eeuw nam. gaf den stoot. Toen volgde de oorlog, die kennis van landen en van bevolkingen noodig maakte, en die voor milhoenen wereldbewoners één harde, maar practische geografielès was. De vrede had nog grooter gevolgen! Alle problemen, ermee verbonden, waren geografische, hadden althans een geografischen kant. De stijgende internationalizeering ten slotte van het sociale en economische leven heeft wel het meest tot belangstelling voor de aardrijkskunde gevoerd.

Het aantal internationale congressen neemt steeds toe en gaat immer meer terreinen omvatten: postzegelverzamelaars en padvinders, onderwijzers en artsen organizeeren wereldconferenties, kapitalisten en arbeiders zoeken méér dan vóór den oorlog aansluiting buiten de grenzen.

Sommige bewegingen gaan bewust die internationalizeering bevorderen. Zoowel de Volkenbond zelf van uit zijn zetel te Genève, als de verschillende vereenigingen voor een Volkerenbond brengen en vragen kennis van eikaars omstandigheden, om zoo de vredesgedachte te bevorderen. Een afdeeling van de League of Nations Union in Londen verzamelt kinderlectuur van over de heele wereld, om die in het Engelsch weer te verspreiden. En ook de radio — die overal zoozeer de volkeren bindt, doet hierbij dienst. Mannen en vrouwen van alle naties worden voor het „kinderuurtje" uitgenoodigd, om aan de jeugd van Groot-Brittannië iets van hun kinderjaren in hun land te vertellen.

Dat dit alles het onderwijs heeft beïnvloed, en steeds meer beïnvloedt, spreekt vanzelf. Over de heele wereld is de neiging merkbaar, de geografie

205

Sluiten