Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TABEL 6.

>-5i ?"

o J » S a Mn*

3 a 2 ^ £ ^ "5 •§

8 a 5 S ï Sg'S^

g s e SS» j 33 'i

" tj * 2a «

•ë ™ "I Ü * 3 & „

i 1 -s Is 1

| 1 | 2 "T" 3

______

Onoplosbaar in HC1 70.565°/ )

(waarschijnlijk kiezelzuur) 1 77 831 "/

Oplosbaar SiOa 6 266 j

Si02 59.77 o/0 59.83%

A^Og H.89 H.98 7.888

Fe203 2.69 2.65 5.752

FeO 3.69 3.64

M9° 3.74 3.81 1.411

CaO 4.86 4.84 j.,362

NaaO 3.25 3.36 0.264

Ka0 2.98 2.99 0.729

etc. _,

100.00 I 100.00 I 100.00

Uit deze gemiddelden laat zich de ideale samenstelling berekenen voor een product van volledige decompositie hetwelk dus alleen SiOa, ALO en Fe O bevat Men krijgt dan, voor respect 1 en 3.

1 I 3

aanwezig berekend op 100 aanwezig berekend op 100

SiOa rond 60 % rond 74 % rond 77.8 o/0 rond 85.2 %

Ky^)^Z " 21°/oj - 26 0/0 ..13.5% h.8%

247

Sluiten