Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Eckert (1906), Behrmann (1909) en Winkel (1921). Alleen aan Mollweide Hammer, Eckert en Behrmann danken we equivalente projecties, met welke we ons hier in hoofdzaak zullen bezig houden. Dat neemt echter niet weg, dat voor een bepaald doel de projecties der anderen evengoed, soms nog beter te gebruiken zijn. Zoo heeft b.v. Eckert voor een isochronenkaart der geheele aarde met Berlijn als middelpunt de door Schjerning voor de geheele aarde gepubliceerde mittabstandstreue azimutale projectie gebruikt *).

Behrmann heeft zich bij zijn studie over de equivalente projecties voor afbeelding van de geheele aarde, hoofdzakelijk door de wiskundige formule laten leiden en heeft klaarblijkelijk te weinig aandacht geschonken aan de woorden, ook toepasselijk bij 't afbeelden der geheele aarde, van Hammer: „Mochten die folgenden Blatter2) Veranlassung geben, das Jeder, welcher eine geographische Karte eines grössern Abschnitts der Erdoberflache zu entwerfen hat, sich vor allem das abzubildende Gebiet auf den einzigen, in jeder Beziehung treuen Abbildung der Erdoberflache betrachtet, auf dem Globus."

Voor de geografen is de projectie niet hoofdzaak, niet doel. maar slechts middel en dan zal die projectie de beste zijn, welke geografisch aan de beste voorwaarden voldoet, „nicht (aber) ist das mathematisch beste Netz stets das geographisch beste."').

Het is wel merkwaardig, dat het gebruik maken van equivalente projecties voor wereldkaarten sneller ingang vindt in schoolatlassen boeken en bij tijdschriftartikelen, dan in de groote handatlassen. Andree gebruikt alleen voor het staatkundig overzicht een equivalente projectie maar alle andere kaarten betreffende klimaat, planten- en dierenwereld' den mensch, producten zijn in de Mecator-projectie geteekend. Bartholomew heeft in zijn Adas of the Worlds Commerce en de daaruit ontstane School economie Adas*) benevens op vele bladen in the Times Survey Atlas de nadeelen van de conforme cihnderprojectie eenigszins opgeheven door gebruik te maken van Galis projectie"). Er wordt wel eens als voordeel

2 ^' bekert, Eine neue Isochronenkarte der Erde. Peterm, Mitt 1909 gart mÏÏoZok htVEL ge°graphiSCh Kartenprojektionen. Stutt,

») M. Eckert, Die Kartenwissenschaft. Berlin, Leipzig 1921 blz 155

r \ *1 Ch?°ï Econon-« Atl»s by J. G. Bartholomew, with introduction bvL W Lyde. 5th edition revised. Oxford 1921. y

M?n °? ^onbegrijpelijker is dit, als men bedenkt, dat voor de projecties van Mollweide, Hammer en Eckert de berekeningen uitgevoerd zijn en de projecties ui coördinaten zijn gepubliceerd. Of is hier de uitgever meer de schuldige dan

275

Sluiten