Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EENE NIEUWE RICHTING IN DE ETHNOLOGIE DOOR

Prof. Mr. Dr. S. R. STEINMETZ.

EZZZZ tetZ » ^ Ethn°l09ie k0Ddi9t 2fch aan "kultuur-

eene mef/iode heelemaal geen sprake kan 2«n ^? VCI™d' daar va» ^«.r,^ i .. spraKe kan zijn. Hare aanhanqers staan niet

deze bovendien de eenia mooeliike Dit ,L t j . 01 «™ ,•„♦„ i , ^oaenjKe. uit is zoo kwaad niet: wie eroo uit is

om iets nieuws te brengen, moet vooral eenzijdig wezen dat slaatTJf,

van zeer bepaalde kultuurelementen, zooals een bootvorm. een ecS

ZZZZS?of iete dcr9diiks-In den al —-5 SS

overname (imitatie) en spontaan-ontstaan plaatsen zij zich geheel aan de eerste zijde, en wel zoo volledig, dat van de mogelijkheid van het t Jl

heet , TT? W°;dt SP°ntanci^ * N ^n uitg'esloten. DatlüTSÏ heelemaal niet kan. daar ergens toch een begin moet gemaakt zijl één voÏ minstens toch uiterst spontaan moet geweest zijn. dit geven zij nog wel'ot maar da het absurd is dit vermogen niet eens aan een enkd ras! Ja aan" een enkel volk en aan dit weer tijdelijk toe te vertrouwen, dit vatte^** Dat de plantenwereld niet verklaard zou zijn. ook niet aard en bouw e^" leven van eene enkele plantensoort, zelfs als we alle migraties Tn ane ve^ spreidingen van alle plantensoorten wisten, dit vatten zij niet Da?Ha»IcT

Sluiten