Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kan hebben Vlakken kunnen daarop zijn ontstaan: le door splijting volgens de gelaagdheid, 2e door druksphjting (clivage), 3e door breukvlakken ontstaan bij plotselinge afkoeling; eindelijk kunnen ronde en kegelvormige vtekken ontstaan zijn bij het voortbewegen als rolsteen in een rivierbedding of in de brandingszone aan een rotskust. Het is zeer waarschijrdijk. dat in veel gevallen verschillende dezer factoren den kantensteen reeds van te voren bewerkten en dat tenslotte de zandwind er slechts weinig vonngevenden invloed op uitoefende."

Met Lorié beschouw ik het als twijfelachtig of de kantigheid ooit door bloote afshjping door den zandwind is teweeg gebracht, althans in Nederland Daarentegen ben ik van meening. dat - zeker in de meeste gevallen de latente khevingsvlakken de oorzaak van het verschijnsel zijn; de zandwind heeft de bestaande vlakken slechts gepolijst. De bijgevoegde afbeelding van een kwartsitische rolsteen uit het Gooi geeft daarvan een overtuigend voorbeeW; de kantigheid wordt in dit geval veroorzaakt door drie paren evenwijdige vlakken.

331

Sluiten