Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ontstaan geenszins te danken aan de ligging aan een vloedmond, maar enkel

aan het fat, dat aan de Alster een veilige plaats was voor het

Z r/TT9 c° nu'siestatie de onmiddellijke nabijheid van Te

Ï°Tm , "m9 aaD Cen 9°cd bev^rbare rivier, niet ver van de drukke Noordzee, op den voorgrond en groeide H. uit tot een looTe zeehandelsstad. New-York is ontstaan uit Nieuw-Amsterdam dooTde S landers op het kleine eiland Manhattan gesticht. Deze nederzetting^ , bevahgd tegen de aanvallen van Idianen. met wie ze in vredestijd rinTe TL DC ™s - dit stadium van New-Y^s

ontwdckehng het groote geografische voordeel. Pas later bleken de andere gunste faktoren Allereerst de goede, veilige haven tusschen Sandy-HooT

faTl? ^ In dEn modcmCn ** moest d* -ensch de natour

aanvullen: de toegang naar de Lower Bay is tot 12 M. diepte onder laaowater uitgebaggerd. Verder bleek van zeer veel gewicht te^ijn. de geml kehjke doorgang door het gebergte in het achterland van New-YorThet Hudson-dal en de Mohawk Gap, waardoor de verbinding gemakken* tol stand kon komen naar O. Canada en het gebied der Groote MerZ')

J^ * f °9 L C dCD doorsla9 8« ^ *» een concurrentie¬

strijd tusschen twee handelssteden blijkt uit de geschiedenis van Berg "1Zoom en An^erpen. Deze steden waren in de 15e eeuw handelsconcurret

ÏT l TT S B- °- Z' d°°r ^ 2Cer belangrijke privilegiën^ olvnjhad door Holland en Zeeland en het recht om twee vrije jaarmalten te mogen houden een machtige positie in te nemen. Bovendien lag zfaa"

ttwet V?' in/e HC 15C m de 9roote verkeersweg'naar

Antwerpen en Vlaanderen. Hinderhjk voor dit verkeer was de tol ™ lersekeron*, tegenover B. o. Z. gelegen, door de Hollanders als wack van den generalen tol te Geervhet hier gevestigd. In de 15e eeuw Têrd Int" langzamerhand werd zij de handelsweg laar

Antwerpen welke stad beter paste in het nieuwe economische stelsel v^n den vnjen handel. „Immers door zijn ligging was A. begunstig lolel D. o. Z.. het lag aan een gedeelte van de Schelde, dat door een netwerk Vanrmerea Verb°Dden ^ met een rijk achterland. Daarbij verge^ekeT^s

*) K. Hassert Die Stadte geographisch betrachtet, pag. 9 vlg •) W. Davis. Regional Geography of the U States fmh ru ■ * ^ . Geography, pag. 715 vlg.). States. (Mul. The international

A. Penck. Der Hafen von New.York. TV. HeftLr^ heraUSgegeben Institut für Meereskunde zu Berlin. Jahrgang

Sluiten