Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die dan wel tot oplossing gebracht konden worden. Bovendien heeft dat onderzoek geleid tot het vinden van de meest geschikte, d.w.z. op de instellingen des lands gegronde bestuursindeeling.

In groote trekken gaf ik hier aan hoe het gegaan is. Diep ben ik ervan overtuigd, dat Schuiling in zijn jonge jaren dergehjk werk voor hem en zijn leerlingen gewenscht had. Er is thans pas één opgeleid geograaf in Indië, mogen er spoedig meerderen volgen.

23

353

Sluiten