Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZUID-BEVELAND DOOR N. L. WILTINK.

e onbekende Suijtlanden!

Hoe klein is 't getal der Nederlanders, die Zeeland bezoeken; hoe gering is van dit kleine aantal het gedeelte, dat den bodem van Zuid-Beveland betreedt!

Een vluchtige blik op het eiland wordt geworpen op de doorreis bij een bezoek aan 't met een eigen, karakteristieke schoonheid rijk bedeelde Walcheren of op weg naar Engeland met de nationale „Zeeland"-lijn VhssingenFolkestone, — vluchtig vooral, want zooveel mogehjk vermijdt men 't reizen met de trage boemeltreinen, die aan tallooze kleine stations stoppen, — zoo vluchtig mogehjk, want bij voorkeur kiest men de snelle mailtreinen, die zich niet verwaardigen op den 36 K.M. langen weg tusschen Kreekrak en Sloe ook maar één oogenblik stil te houden. Na Bergen op Zoom, waar de spoorlijn Zuidwaarts buigt, bevindt men zich op de grens van twee werelden, van twee „natuurlijke landschappen", een grens zóó scherp en zóó karakteristiek als nauwelijks een tweede in ons land is aan te wijzen. Bij Woensdrecht buigt de lijn Westwaarts en weldra leest men op 'tdak van een klein huisje in groote pannenletters, dat de provincie Zeeland is bereikt, eerder dan de meesten 't verwachten; dan volgt de dam door 't Kreekrak, die sinds 1867 Zuid-Beveland van een eiland tot een schiereiland maaktr van 't Kreekrak zelf is nagenoeg niets meer te zien: aan den Noordkant van den dam hgt bijna geheel sinds 1914 de Hogerwaardpolder, aan de Zuidzijde is pas een groote bedijking gekomen, de Kreekrakpolder, in den zomer van 1924 een gele vlakte van prachtig bloeiend koolzaad.

Zuid-Beveland is bereikt: uitgestrekte akkers, waarop rijen mannen en vrouwen in typische kleederdracht arbeiden, getuigend van de grootte der bedrijven; akkers met rood en lila bloeiende papavers, met lichtblauw vlas of heldergeel koolzaad, gouden tarwevelden, maar ook meer prozaïsche bieten354

Sluiten