Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

oude kasteelen alle verdwenen zijn — weinig merkwaardigs, maar enkele fraaie kerken verdienen zeker een bezoek; allereerst de grootsche Gothische Kruiskerk, de Maria Magdalena kerk, te Goes, thans in restauratie, met 't graf van den bekenden Frans Naerebout; verder de kerk te Kapelle met fraai gedenkteeken op 't graf van Phihbert van Tuyl van Serooskerke en diens gemalin, en mooie gothische grafzerken; de oude kerken van Nisse en Kloetinge en niet te vergeten het allerliefste nieuwe kerkje van Nieuwdorp.

De bevolking is vriendelijk en gemoedelijk; gemoedelijkheid is altijd een deugd geweest, zelfs van de hoogste Heeren van Goes, getuige het oude rijmpje:

„De strenge Heeren van Ter Goes Zijn zoo zacht als appelmoes."

Alleen stadhouder Willem III heeft eens last gehad met eenige Goesche magistraten, o.a. burgemeester Westerdijk, die op bar ongenadige manier de macht van den stadhouder heeft ervaren.

Een groote verbetering voor de gezondheid is geweest de opening van de Waterleiding in 1912; de prise d'eau hgt bij Ossendrecht en op ZuidBeveland zijn twee watertorens gebouwd, n.1. te Goes en Oudelande; 24 gemeenten zijn aangesloten, alleen Borsele maakt een uitzondering, zonder goede redenen, denkelijk alleen uit conservatisme. Er worden thans ook plannen beraamd om het eiland van electrisch hcht te voorzien; nu van het oorspronkelijk denkbeeld, een groote Centrale te maken voor alle eilanden tusschen Ooster- en Wester-Schelde, wel niets komen zal, stelt men zich voor, met Goes als uitgangspunt electriciteit te leveren aan omliggende plaatsen op Noord- en Zuid-Beveland.

Zuid-Beveland is verdeeld in 25 gemeenten; de grootte is opgegeven in H.A., het aantal inwoners is dat van 31 December 1923. In deze lijst is de officiëele spelling gevolgd.

Baarland 1126 H.A. 765 inw.

Borsselen 1640 „ 1404

Driewegen 657 „ 621 „

Ellewoutsdijk 892 „ 658

Goes 747 „ 8430 „

's-Gravenpolder 677 „ 1097

's-Heer Abtskerke .... 1565 „ 404

*) Tot deze gemeente behoort grootendeels de zeer dun bevolkte Poel.

365

365

Sluiten