Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

soorten (deze lijden 't meest van nachtvorsten); Vroege Engelsche Witte is de meest verbreide kruisbes (de kruisbes is 't meest geschikt op klei en verdraagt als onderbeplanting de schaduw 'tbest — bijenhouden gewenscht), Goliath de meest geteelde zwarte bes (vooral export naar Engeland), Duitsehe Zure de roode bes.

De kersenboomgaarden worden niet, of althans zeer weinig, uitgebreid, maar de veiling te Kapelle verhandelt toch steeds nog belangrijke hoeveelheden Klerken, Hollanders, Zoete Morellen, en verschillende Krieken. Prachtige, honderdjarige kerseboomen heeft Wemeldinge, die in den bloeitijd veel vreemde schilders, Engelschen vooral, naar Zuid-Beveland trekken. Veel is in den laatsten tijd gedaan voor verbetering van den tuinbouw; naast den Rijkslandbouwconsulent voor Zeeland (tevens Directeur der Rijkslandbouwwinterschool te Goes) is op Zuid-Beveland ook de Rijkstuinbouwconsulent voor Zeeland gevestigd, onder wiens leiding het reeds besproken tuinbouwonderwijs staat en die door voorlichting en practisch voorbeeld zooveel mogelijk den tuinbouw bevordert. Veel is reeds bereikt op 't gebied van boomsnoei, ziektebestrijding (bespuiting met vruchtboomcarbolineum, het vormen van spuitbrigades, bestrijding van de bessenrups met arseenzouten), bemesting, sorteeren en verpakken van fruit enz. De krachtige opbloei van de veilingen (over veilingen in 't algemeen en speciaal die in Zeeland zie men de brochure van den rijkstuinbouwconsulent Bloemsma „Waarom veilen en veilingen?") werd begunstigd door het in 1916 door de Regeering als oorlogsmaatregel ingestelde verplicht-veilen voor export. Belangrijke groente- en fruitveilingen worden thans gehouden door de veihngsvereenigingen „Zuid-Beveland" te Goes (omzet in 1923 ƒ650.000), „Kapelle-Biezelinge" te Kapelle (ƒ375.000) en „Eendracht maakt macht" te Krabbendijke (ƒ45.000).

Van de vereenigingen, op Zuid-Beveland werkzaam in 't belang van den tuinbouw, noemen we o.a. de Vereeniging „Zeelands Proeftuin" te Goes, de „Zeeuwsche boomkweekers Vereeniging" te Kapelle, de tuinbouwvereenigingen „Heinkenszand", „KapelleBiezelinge", „Eendracht maakt macht" te Ierseke, de afdeeling Goes en omstreken der „Nederlandsche Pomologische Vereeniging" enz. Enkele in de oorlogsjaren opgerichte fabrieken voor verwerking van vruchten en groenten (jamfabrieken, groentedrogerij- en zouterij) hebben zich niet staande kunnen houden; thans werken nog de N.V. Zeeuwsche Appelstroopfabriek te Goes, een jamfabriek en groentendrogerij te Kapelle en een fabriek te Krabbendijke; ook s-Heer Arendskerke heeft een klein 376

Sluiten