Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

doorgaanden weg is voorloopig nog geen sprake: men volge op de kaart eens al de slingeringen van dezen verkeersweg, b.v. in de buurt van den Sloedaml Daar is nu de nieuwe, breede en gedeeltelijk nagenoeg rechte weg tot Goes gereed, bij Goes is nu de snijding van den spoorweg twee maal achter elkaar onnoodig geworden en verder Oostwaarts wordt dit verbeteringswerk voortdurend voortgezet Men bedenke vooral, dat de hoofdweg altijd gevoerd heeft van Kapelle in rechte hjn naar Iersekedam; daar was het veer op Gorishoek en over Tolen bereikte men dan Bergen op Zoom; in Yersekeroort was dan ook sedert 1195 een grafelijke tol. Van Kapelle over Biezelinge, Schore. Kruiningen, Krabbendijke gebruikt nu 'tautoverkeer de oude kronkelende dorps- en polderwegen, die thans weldra in beheer van 'tRijk zullen overgaan; even na Krabbendijke eindigde vroeger Zuid-Beveland. want men vergete niet. dat de Reigersbergsche polder (waarin Rilland en Bat) eerst in 1773 werd teruggewonnen. Als deze verbeteringen voltooid zijn, is zeker een nuttig werk tot stand gekomen.

En nu de spoor-, of hever tramwegen, want men stelt zich het personenvervoer voor met éénklassige motorwagens. Na veel tegenwerking van personen, die twijfelen aan de finantiëele resultaten van dezen aanleg, is thans het werk begonnen en zal denkelijk in den zomer van 1927 voltooid zijn. Gerekend wordt op druk vervoer van den oogst, van bessen tot bieten gedurende 7 maanden, en verder van kunstmest, zaden, machines; de tegenstanders wijzen op 't steeds toenemend gebruik van vrachtauto's en op 't goedkoope scheepsvervoer der bieten. Natuurlijk zullen de landerijen in waarde stijgen, misschien zal de tuinbouw nog meer toenemen en ook zal de bestaande hoofdlijn profiteeren van den aanvoer langs de nieuwe zijlijnen.

Middelpunten zullen worden Goes en 's-Heer Arendskerke. Van Goes gaat een hjn langs Kloetinge naar Wemeldinge; ook van Goes over 's-Gravenpolder naar Hoedekenskerke, over Oudelande langs Driewegen met een groote bocht Noordwaarts langs Ovezande naar den steiger te Borsele, dan langs Borsele tusschen 's-Heerenhoek en Nieuwdorp door via Heinkenszand naar 's-Heer Arendskerke, vanwaar ook een tak zal gaan langs Oostkerke naar Wolfaartsdijksche veer.

Voorloopig geschiedt al het verkeer per autobus, waarvoor Goes een werkelijk druk middelpunt is; het stadje (8500 inwoners) is trouwens in alle opzichten het centrum van Zuid- en Noord-Beveland, niet alleen als marktplaats, maar b.v. ook wat betreft Ziekenverpleging (er schijnt zelfs sprake van te zijn, naast het bestaande ziekenhuis een Christelijke en Katholieke inrichting te doen verrijzen), Onderwijs (R. H. B. S. met L. E. 378

Sluiten