Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het is mij een aangename plicht ook te dezer plaatse mijnen dank te betuigen aan de Hoogleeraren der Handels-Hoogeschool voor het onderwijs dat ik van hen mocht genieten. In het bijzonder wensch ik U, Hooggeleerde FRANCOIS, Hooggeachte Promotor, de verzekering te geven dat de hulp en leiding mij bij het samenstellen van deze studie zoo welwillend verleend mij steeds in dankbare herinnering voor den geest zullen staan.

Sluiten