Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD.

HOOFDSTUK J.

Historisch Overzicht der Buitenlandsche Handelsbetrekkingen van China.

Blz.

§ 1. Geschiedkundige Aanteekeningen 1

§ 2. Schets der eerste pogingen tot het openen van Handelsbetrekkingen tusschen China en vreemde landen ... 16 § 8. De periode der Handelsverdragen 28

HOOFDSTUK II. Conventioneele Rechten der Nederlanders in China. A. Verdragen en Overeenkomsten gesloten tusschen Neder¬

land en China.

§ 1. Algemeene Opmerkingen 29

§ 2. Rechten uit Verdragen en Overeenkomsten voortvloeiende:

I. Recht van Diplomatieke en Consulaire Vertegenwoordiging; Consulaire Overeenkomst .... 81 II Recht van Consulaire Jurisdictie en nationale

rechtspraak; arbitrage-verdrag 35

III. Recht van reizen in het binnenland .... 35

IV. Recht van verblijf 37

V. Recht van handel drijven; tractaat-havens . . 88

VI. Recht van het verkrijgen van onroerende goederen 42

VII. Recht van kust- en binnenvaart 45

§ 8. de Meestbegunstigings-clausule 48

§ 4 de Chineesche douane dienst 53

Sluiten