Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

II

Voor het overige liet de Manchu Keizer Shun Chih den Chineezen al de rechten en voorrechten behouden, die zij onder hun inlandsche vorsten genoten; hij regeerde volgens de gevestigde Chineesche wetten en gebruiken en bepaalde, dat alle staatsambten gelijkelijk door Chineezen en Manchus zouden worden bezet, welk wijs regeeringsbeleid tot het einde der dynastie voortgezet werd. Shun Chih stierf in 1661 op den jeugdigen leeftijd van acht en twintig jaar en werd opgevolgd door zijn derden zoon Kang Hsi, die toen slechts acht jaar oud was, en tot zijn veertiende jaar onder voogdij bleef van een Regentschap uit vier daartoe aangewezen ministers bestaande. Gedurende zijn buitengewoon lange regeering, die een en zestig jaar duurde, vestigde Kang Hsi de Manchu-dynastie op vaste grondslagen. Hij regeerde met voorzichtigheid en wijsheid, en bepaalde o.a., dat geen ambtenaar in de provincie, waar hij geboren was, een rijksambt mocht bekleeden en dat geen benoeming langer dan drie jaar mocht duren. Gedurende de lange regeering van dezen Keizer kwamen verscheidene Europeesche ambassades in China aan, waarover wij hierna eenige bijzonderheden zullen mededeelen. Onder de groote werken

seaboard. After a daring career as a piratical freebooter, he devoted hia energiea to the service of the Emperor in his struggle against the invading Manchus; and at the same time promoted the colonization of Formosa by the destitute masses of his native provinoe. By a Japanese wife he was father of Cheng Ch'eng-kung, who eclipsed even the paternal renoun by his exploits at sea and as a ruler of Formosa, when he expelled the Dutch, who had formed settlements there, with the object of oonstituting himself ruler of the entire island. Through the Portuguese his name has been travestied into Koxinga. The father, ha ving fallen into the hands of the Manchu-oonqueror», was executed at Peking in 1661; and Koxinga himself died in the following yaer aged 39 (Mayers Chinese Seader's Manual, Shanghai, 1874, bh. 19.)

Imbault-Huart, in zijn monumentaal werk over Formosa schrijft: „Né dans le petit village de Che-King (puits de pierre) pres d'Anhai, dans la préfecture de Tsuantchéou (Chin-Chew), issu d'une pauvre familie de pêcheurs, Tcheng Tche loung se rendit de bonne heure a Macao pour chercher fortune. La il fut baptisé et recut le nom de Nicholas Gaspard. De Macao il se rendit a Manille et dans ces deux endroits fut employé en qnalité de domestique; il servit même, dit-on, les Hollandais a Formose. II arriva enfin au Japon, oü il renoontra un oncle asaez a son aise qui lui fit épouser une Japonaise et le mit a la tête de ses affaires. De oette union naquit Tcheng Tch'eng Kung, devenu fameux dans la suite sous le nom Koxinga''. (Imbault-Huart, L'lle Formose, Paris, 1893, bh. 47).

Zie ook „The Life of Koxinga" in The China Beview, Vol. XHÏ, 1884/1885: blz. 67.

Sluiten