Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

126

hieronder te noemen standplaatsen in China, worden de bedoelde bevoegdheden toegekend als volgt:

Amoy: de provincie Fukien en van de provincie Kwangtung

de prefecturen Chaochowfu en Waichowfu voor wat betreft de bevoegdheid om rechtsmacht uit te oefenen; en van de provincie Fukien de prefecturen Hingbvvafu, Chüanchowfu. Tingchowfu en Changchowfu, alsmede de onderprefecturen Yungchunchow en Lungyenchow voor wat betreft de bevoegdheid om akten van den Burgerlijken Stand en andere burgerlijke akten op te maken.

Canton: voor het geheele ressort *): de bevoegdheid om rechtsmacht uit te oefenen en tot het opmaken van akten van den Burgerlijken Stand en andere burgerlijke akten.

Chefoo: voor het geheele ressort: de bevoegdheid om reglementen uit te vaardigen en tot het opmaken van akten van den Burgerlijken Stand en andere burgerlijke akten.

Foochow: voor het geheele ressort: de bevoegdheid om akten van den Burgerlijken Stand en andere burgerlijke akten op te maken.

Hankoio: als boven.

Charbin: voor het geheele ressort: de bevoegdheid om reglementen uit te vaardigen en om akten van den Burgerlijken Stand en andere burgerlijke akten op te maken.

Newchwang: als boven.

Shanghai: de provinciën Kiangsu, Chekiang, Anhwei, Kiangsi, Hunan, Hupeh, Szechwan, alsmede Tibet en Kokonor voor wat betreft de bevoegdheid om rechtsmacht uit te oefenen en reglementen uit te vaardigen; en de provinciën Kiangsu, Chekiang, Anhwei en Kiangsi voor wat betreft de bevoegdheid om akten van den Burgerlijken Stand en andere burgerlijke akten op . te maken.

Swatow: voor het geheele ressort: de bevoegdheid om akten van den Burgerlijken Stand en andere burgerlijke akten op te maken.

1) Voor een omschrijving der consulaire ressorten raadplege men de lijst op blz. 118.

Sluiten