Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

168

de gedachte van het reserveeren van een gedeelte der havens als woonplaats voor alle vreemdelingen te zamen nog niet door gedrongen. Section III, art. II, van de Engelsch-Chineesche overeenkomst van Chefoo van 1876 x) brengt op dit punt klaarheid, waar het zegt, dat „at all ports, opened to trade, whether by „earlier or later agreements, at which no settlement area has been „previoualy defined, it will be the duty of the Britisch Consul, „acting in concert with his colleagues, the Consuls of other Powers, „to come to an understanding with the local authorities regarding „the definition of the foreign settlement area.". Hier hebben wij dus het begin van het stelsel van nederzettingen en concessies, welke bestemd waren in den loop der jaren zulk een belangrijke plaats in te nemen in de internationale betrekkingen van China. Dit verdrags artikel deed echter niet meer dan den toestand erkennen, die zich in de verdrag-havens ontwikkeld had ten gevolge der vergunning door de boven aangehaalde artikelen verkregen om er huizen te huren of te bouwen. Ook is het duidelijk, dat geen eigendomsrechten verleend werden. Woningen en gronden mochten aan vreemdelingen afgestaan worden — met toestemming der Chineesche eigenaren moet men aannemen — in die plaatsen, welke door de locale autoriteiten in overeenstemming met de consuls voor dit doel aangewezen waren. Artikel III van het Amerikaansch-Chineesche Verdrag van 1903 zet den toestand duidelijk uiteen en omschrijft de rechten der vreemdelingen in de volgende bewoordingen: „Citizens of the United States may frequent, reside, carry on trade, industries and manufactures, or pursue any lawful avocation, in the ports or localities of China which are now open or may hereafter be opened to foreign residence and trade; and within the suitable localities at those places which have been or may be set apart for the use and occupation of foreigners, they may rent or purchase houses, places of business, and other buildings, and rent or lease in perpetuity land and bnild thereon". *). Het is van belang hier nog op te merken, dat de verdragen, ofschoon zij in de behoefte aan afzonderlijke nederzettingen voor vreemdelingen voorzien, niet uitdrukkelijk aan hen het verblijf buiten deze beperkte gebieden ontzeggen; evenmin mag aan de verdragen het recht ontleend worden aan Chineezen te verbieden

t) Treaties, Conventions, eto., I, blz. 496. 2) ibid. I, blz. 747.

Sluiten