Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

201

„the loss by the United States of its right to exercise extraterri„torial consular jurisdiction in the territories so leased, while as „you remark, as these territories have practically passed into the „control of peoples whose jurisprudence and method are akin to „our own, there would seem to be no substantial reason for „claiming the continuance of such jurisdiction during the foreign „occupancy or tennre of the leased territory."

Over de souvereiniteitsrechten van China over de afgestane gebieden verklaart Hay verder nog:

„As it is expressly stipulated in the lease that China retains „sovereignty over the territory leased, it could doubtless be asser„ted that such territory' is still Chinese territory and that the „provisions of our treaties with China granting Consular juris„diction are still applicable therein. But in view of the express „relinquishment of jurisdiction by China, I infer that the reser„vation of sovereignty is merely intended to cut off possible „future claim of the lessee that the sovereignty of the territory „is permanently vested in them. The intention and effect of „these leases appear to me to have been the relinquishment by „China, during the term of the lease and the conferring upon „the foreign power in each case of all jurisdiction over the „territory. Such relinquishment would seem, also to involve the „loss by the United States of its right to exercise consular juris„diction in the territories leased."

Japan alleen wilde met deze opvatting niet accoord gaan en eischte voor zich alle rechten op aan haar verdragen met China ontleend. Tegenwoordig is er echter geen verschil van gevoelen over deze kwestie, daar Japan, nadat de Russische rechten over Port Arthur en Talienwan op haar over gegaan waren, van meening veranderde en zich bij het standpunt der overige mogendheden aansloot, en dus hare eigen jurisdictie als eenig geldende in het gepachte gebied verklaarde.

Van belang voor deze vraag, namelijk of de mogendheden, steunende op hun verdragen met China, nog jurisdictie kunnen uitoefenen in de gepachte gebieden door China afgestaan, is een vonnis x) den 26sten Januari 1924 gewezen door de „United States Court" te Shanghai, rakende de jurisdictie van dit hof in het

1) The China Weekly Eevieuw, Shanghai, Februari 9, 1924, blz. 384, en The Shanghai Suüday Times, Januari 27, 1924, blz. 9.

Sluiten