Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

205

„Queen of Great Britain, etc. the Island of Hongkong, to be „possessed in perpetuity by Her Britannic, Majesty, Her Heirs „and Successors, and to be governed by such Laws and Regulations as Her Majesty the Queen of Great Britain, etc. shall „see fit to direct" 1).

Ten tijde der bezetting door Groot-Brittannië was Hongkong een kale rots, waar eenige visschers woonden. Tegenwoordig is het een welvarende kolonie, een der grootste en belangrijkste havens der wereld met een handel, die in 1921 op 200 millioen pond per jaar getaxeerd werd. De laatste census (24 April 1921) wees een bevolkingscijfer aan van 625.166, terwijl in het midden van 1921 het totaalcijfer geschat werd op 686.683, waarvan 14.100 buitenlanders en 672.580 Chineezen waren 2).

Macao en Hongkong zijn dus koloniën geworden van Portugal en Groot-Brittannië respectievelijk.

1) Treaties, Conventions, etc I, blz. 362.

2) Hongkong, Report for 1921, London 1922 (Annual Colonial Reports).

Sluiten