Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bijlage Cr.

Chronologische Lijst der Tractaat-Havens enz. in China»

A. „Tractaat" havens.

Waar twee datums opgegeven zijn - bijv. 1858/64 — heeft het eerste betrekking op het jaar van het verdrag waarbij de haven voor den handel geopend werd en het tweede op het jaar waarop de haven m werkelijkheid voor den handel geopend werd.

1. Shanghai geopend 1842 als tractaat haven, Douane gevestigd 1854

2. Ningpo . 1842 . . . „ „ 1861

3. Foochow „ 1842 „ ,Q<!1 4 Amoy „ 1842 „ . „ 1862

5. Canton „ 1842 „ B b 1859

6. Newchwang „ 1858/64 „ „ " *n " 1864

7. Chefoo „ 1858 „ „ " " lg63

8. Chinkiang , 1858 " " ' 1861

9. Swatow „ 1858 _ 1QCn

m v i in „ m „ 1ÖOU

10. Kiungchow M 1858 „ „ n *g7g

11. Nanking „ 1858/99 „ „ „ " " 1899

12. Tientsin „ 1860 „ „ J lg61

13. Hankow , 1861 „ n l l " 186o

14. Kiukiang „ 1861 " ^ 1 ig61

15. Ichang . 1876 „ . " " i877

16. Wuhu , 1876 " " " 187?

17. Wenchow , 1876 „ * 1R77

18. Pakhoi „ 1876 „ „ „" n" " Jg^ I. Lukikow \

II. Wusüeh j

IIL Hukow . I geopend 1876 als „Yangtze stages" of

I V. Anking (Ngankm). . . f nports of ^

V. Tatung 1

(Shasi, later tractaat haven) /

(Woosung, later „self-opened" mart, geopend 1881 als „Yangtze stage"

of „port of call"). 5

Sluiten