Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„wetenschappelijke" bevestiging van wat de edelman in vroeger eeuwen zonder toelichting hartgrondig aanvaardde: zijn eigen superioriteit. De hedendaagsche anthropo-psychologie en anthroposociologie danken hun aanzijn aan dit karakteristieke hedendaagsche streven, om aan de primitieve kuddedrift een wetenschappelijke basis te verschaffen. En daarin blijkt dan pas recht het absurde en oneerlijke karakter van het nationalisme.

In zijn boek „Le Préjugé des Races" heeft de Fransche schrijver Jean Finot een aantal der in deze wetenschap gangbare systemen besproken en hun gebrek aan samenhang blootgelegd.

„Autant d'écoles anthropologistes, autant de divisions des humains." Inderdaad, bij alle praten over „volks-aard" bestaat er geen mensch die weet, waarin hij hem eigenlijk zoeken moet.

Dezelfde Finot doet in zijn boek een vermakelijk verhaal over een in 1898 door hem ondernomen enquête bij een dertigtal vooraanstaande psychologen, geschiedschrijvers, dichters, filosofen, filologen, kortom heden van allerlei slag en professie; teneinde er nu eens en vooral achter te komen, waarin de „Fransche psyche", waarmee ieder journalist en- ieder politicus zoo ijverig schermt, dan eigenlijk wel bestaat. Bourget, Clarétie, Sarcey, Coppée, Bréal, Zola.... het resultaat was een volkomen chaos van beweringen, die elkaar niet dekten en niet aanvulden, doch eerder elkaar weerspraken en weerlegden, zonder samenhang, systeem, of continuïteit. IJdel gebazel. | Men kan datzelfde grapje in elk land uithalen en zal dan altijd hetzelfde fraaie resultaat krijgen. „Le nombre des volumes qui parient de la Grèce est de beaucoup superieur au chiffre de ses habitants sous Périclès. Cependant, malgré tous les cotés de sa vie mise a nu, nous ne pouvons point donner une définition exacte de son ame. Pour Renan, les Grecs étaient le peuple le moins réligieux de la terre, pour Fustel de Coulanges, la vie grecque incarne la vie réligieuse par excellence."

64

Sluiten