Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mit der rücksichtslosen Energie eines moralisch starken Volkes verfocht, wie ral ze dan niet prijzen, daar ze Carthago en Jeruzalem verwoestten? Weet niet Mommsen op een haar na precies, hoe het zou zijn gegaan, als het anders was gegaan dan het nu is gegaan? „Mit einem Schlag ware die Freiheit und die Zivüisation vom Angesicht der Erde vertilgt gewesen." „Vertilgt, also auf ewig vernichtet!"

Werpt iemand tegen, dat men den Romeinen bezwaarlijk bekommernissen voor de negentiende eeuwsche „Kultur"1) toedichten kan? Inderdaad neen.... „und sollte es war sein, dass die Römer in diesem Falie, mehr als sonst bei ihnen üblich, den niedrigeren Eingebungen der Rache, vielleicht sogar der Eifersucht gefolgt sind, so muss ich umsomehr die unfehlbare Sicherheit des Instinktes bewundern, welcher sie selbst dort, wo sie von bösen Leidenschaften verblendet waren, dasjenige treffen liess, was nur irgend ein kühl berechnender, mit prophetischem Bliek begabter Politiker zum Heil der Menschheid von ihnen hatte fordern müssen." En dan de Joden! Die danken nu letterlijk uitsluitend de verwoesting van hun stad aan zich zelf, die „ewig gegen jede Staatsordung sich auflehnenden Juden", die waren, met zich eenvoudig te onderwerpen, immers klaar

geweest! Goddank maar, dat ze het niet deden ,man

kann nicht bezweifeln,2) dass die Religion der zivilisierten Welt unter dem rein jüdischen Primat der Stadt Jerusalem geschmachtet hatte, ware Jerusalem nicht von den Römern vernichtet worden." O, die afschuwelijke, onverdraagzame, fanatische, dogmatische Joden —, zouden ooit geloofsvrijheid, ware religie, echte filosofie, hebben kunnen bloeien, zoo lang zij niet uiteengedreven, neergeslagen waren ? En ligt niet

') Chamberlain maakt in zijn „Grondlagen...." voortdurend het onderscheid tusschen de z.i. lagere Zivüisation (van Chineezen, Phoeniciers, Joden) en de hoog ere, specifiek „Arische" Kultur. De rage voor dit woord hangt samen met en wijst duidelijk op de rage voor het boek. Curieus is ook zijn uitdrukkelijke verklaring dat hij het woord „Ariër" overal in den volgens hem oorspronkelijken zin van „Vriend" gebruikt. Ik herinner in dit verband aan de steeds I meer ingang vindende gewoonte, der Duitsch-Oostenrijksche antisemieten, zich I de Swastica als symbool toe te eigenen (Einstein sprak reeds voor jaren in een rede te Berlijn over „Al Duitschers met en zonder Swastica"). *) Twijfel is niet bepaald de sterkste zijde van deze „Philosofle".

70

Sluiten