Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

81

liefde" tusschen personen van verschillenden landaard, maar overal die tusschen personen van verschillende kasten als tragisch motief aangetroffen. Het verschil in nationaliteit is volmaakt onbeteekenend, het verschil in religie door „bekeering" onmiddellijk uit den weg te ruimen („Paris vaut bien une messe") maar het verschil van kaste (,,geboorte") is onoverkomelijk. De vorsten gaan hierin voor, zij trouwen in de kaste der aanzienlijksten, niet in „hun Volk". „Hun volk" bestaat trouwens niet en zou nog niet bestaan, al bestond er zoo iets als „een volk." „Le roi c'est 1'Etranger" — wist i reeds Michelet, die toch nog in „eigen" en „vreemd" onderscheidde. Om deze dingen te verbloemen, introduceert men dan kinderachtigheidjes over „tweede vaderlanden", die dan weer met de theorie van „unité de sang" in flagranten strijd zijn.

Kerken en kasten zijn internationaal, kasten zouden universeel mogen heeten, zoozeer blijken overal de distinctieven, bij allen schijn van verschil, gelijk van aard. En hier komt nu duidelijk uit het ondoordachte, het op louter schijn gebaseerde der definitie „ Vieleinigkeit entgegengesetzter Interessen", door Hegel en zijn scherpzinnigste discipelen van den Staat gegeven. De „entgegengesetzte Interessen" der kasten gaan de landsgrenzen volmaakt te buiten, worden door de landsgrenzen doorsneden, doorstippeld, deze zijn metterdaad fictief. Fictief als de evenaar. Zooals de oolijke kapitein van de mailboot een haar in den verrekijker plakt, om het onnoozelijke burgerdametje den evenaar te laten zien, zoo zien wij de landpalen en onze onnoozelheid vliegt er in.

Niet de bijenkorf is een „Vieleinigkeit....", maar het bijenbestaan over de gansche aarde vertoont die kasteindeeling, die Vieleinigkeit, waartegenover de indeeling in korven een incidenteel, een fictief karakter draagt. Aldus is de verhouding van Staat en Kaste. De in „tijd-van-nood" te constateer en „opleving der nationale gevoelens" in „algemeene verbroedering" schijnt hiervan de weerlegging. In het algemeen is een beroep op handelingen en gevoelens in tijd van nood bedenkelijk.

6 81

Sluiten