Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

97

na de schooljaren, reeds onder studenten, die toch allen nog in hun leertijd zijn, onmiddellijk tot „cuistre" stempelen, en een werkelijkheidsdorst die hem onder de bijna even erge verdenking brengt, een „intellectueel" te zijn. Maar „de talen". De drie talen. Dat is: de drie talen die op de standen-scholen worden geleerd, die in de aristocratische en patricische huizen door de schaapjes van vijf jaar met „Mademoiselle" en met „Nursie" gestameld worden —, niet meer met „Fraulein", sinds deze een valuta artikel, gemeengoed werd, en haar aanwezigheid geen distinctief meer is. En sla nu in dit klein gebied de nuancen der distinctieven gade. Ook de kantoorjongen leert tegenwoordig op zijn avondcursus „de talen". Goed en wel, maar hij heeft toch de rechte uitspraak niet, hij spreekt „zijn Engelsen" niet als de zoon van Papa, die een poos op Papa's Londensch kantoor rondgekeken heeft, als de dochter van Mama, na haar verblijf in den huiselijken kring van den Reverend Soor-Sol Zoo werd langzaam-aan de volmaakte bijkomstigheid van de uitspraak voor den ontwikkelde de essentie van de talenkennis, en een vergrijp tegen die correcte en moderne uitspraak werd een vergrijp van dezelfde orde als het eten van visch met het verkeerde mes. In beide gevallen gaat de schuldige van schaamte haast onder de tafel. Terecht, ze hebben beide dezelfde symptomatische beteekenis, ze zijn beide het Shibboleth, dat terughoudt van of toelaat tot den Jordaan, waarachter de „beschaafden" verblijven. Daarom vraagt men met gerustheid „wat is draadnagel in het Engelsen?" Maar voor geen goud „hoe spreekt men Kew-Gardens uit?" Over draadnagels wor^ noch* thuis bij Nursie, noch bij den Reverend So-or-So, noch op het tennisveld gesproken. De talenkennis van den beschaafde behoeft niet verder te gaan dan het ritueel van de Réligion de la Fortune — ze mag nauwelijks verder gaan, of hij ware „cuistre" dan wel „intellectueel". Daarom geldt het ook volstrekt niet: hoe meer talen, hoe meer beschaving en ontwikkeling. Integendeel, de kennis van bijvoorbeeld Spaansch, Noorsch of Russisch maken bijna verdacht. Ze wijzen op de brood-

7 97

Sluiten