Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

immers nemen omvat veel meer dan grijpen. „De over het geheel voortreffelijke vertooning." „Over het geheel" duidt op een gemiddelde en een gemiddelde dat „voortreffelijk" oplevert, is ondenkbaar. „Dusdanige aanwijzingen, welke kunnen leiden...." (bedoeld is „zoodanige", „dusdanig" slaat op iets dat vooraf is gezegd); „Een kostbaar bezit aan numismatieke zeldzaamheid." „Eenige hunner zeden" („zeden" telt men niet, zij vormen een complex). „De klant van het gehalte dat zich een woninginrichting laat maken." Bedoeld is: „soort"; „gehalte" wordt gedachteloos tot collectief gemaakt. „In mijn tegenwoordigheid verkies ik dit niet te hoor en." Alsof men kon hooren, als men er niet bij was. „Die geschriften ademen een anti-Duitsche strekking." „Ademen" kan men zeggen van „geest", dat adem beteekent. „De aan vrees grenzende achting." Vrees grenst evenmin aan achting als Holland aan Rusland — „Duitschland" en „ontzag" liggen er respectievelijk tusschen. „De instrumenten moeten deels vervangen, deels aangevuld." Vervangen ziet op de afzonderlijke instrumenten, aangevuld op de collectie, het samenvattend „deels" is dus onlogisch. „Zelfs een contrabas was vertegenwoordigd." Bedoeld is: tegenwoordig, men vertegenwoordigt een groep. „Dit overlijden dompelde het land in diepgevoelde rouw." De „rouw" waarin men wordt „gedompeld", is een andere rouw, dan de rouw die men voelt. „Hij maakte failliet en werd voortvluchtig." „Het is duidelijk, dat die vloed tot staan komen moest en ook tot staan kwam." Dit is volstrekt niet duidelijk, er is veel dat zou moeten en niet gebeurt, bedoeld is bier; hij kwam ook tot staan. „Ten koste van ontberingen." (Valsche analogie van: moeite kosten). „Van haar uiterlijk was niets te zien." Bedoeld is: van haar persoon, uiterlijk beduidt reeds aanzien. „Des te meer men hoort, des te meer men begrijpt." „In ingehouden lachen uitbarsten." „Toen ze de fiets thuisbrachten, was hij kort en klein." Hoeveel centimeters lang en breed? „Ik twijfel aan uwe bedoelingen." Bedoeld is: ik verkeer in het onzekere ,Dapper ben je en voor de rest heb je ook

188

Sluiten