Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

15

225

zin van „slingeren" als heen en weer bewegen, niet de geringste impressie —, laat een auteur echter iemand gaan naar een tafel, „waarop papieren slingeren", dan ontstaat in den lezer de dolle voorstelling van een tafel vol heen en weer zwabberende bladen papier. Dit voorbeeld is ontleend aan de vertaling van een boek van Maupassant door een bekend Hollandsch letterkundige. Hetzelfde zotte effect in dezen zin: Het portret werd hem aangeboden ter gelegenheid van een bezoek, dat door den heer X. aan Mr. S. in diens landhuis bij Londen verleden zomer werd gebracht. „Een bezoek brengen", geeft geen andere impressie, dan het eenvoudige „bezoeken", het woord „brengen" spreekt niet, omdat het „vanzelf spreekt", zet men het echter op een te opvallende plaats, dan openbaart het ongevraagd en zeer misplaatst zijn eigenlijken zin. De heer X. droeg dat bezoek onder den arm en kwam er mee naar Mr. S. gereisd I Deze zin is ontleend aan een kunstbericht in een groot dagblad. Als derde voorbeeld herinner ik aan „toen ze de flets thuisbrachten, was hij kort en klein!" De uitdrukking „alles kort en klein slaan" wekt alweer geen andere impressie dan „vernielen", kort en klein spreken niet, omdat ze alweer „van zelf spreken". Zet men echter voor „was hij heelemaal vernield", „was hij kort en klein", dan openbaren die woorden ongevraagd hun zin en krijgt men de komieke impressie van een fiets, die in de lengte en de breedte gekrompen zou zijn. Dit voorbeeld is ontleend aan een vertaling van een boek van Georg Hermann door een geprezen vertaalster. In „Op zijn grijze lokken zat een donker mutsje" is „zitten" eigenlijk ook te gek. „Die jas zit goed" doet niet anders aan dan „die jas past goed". Laat men echter een mutsje op grijze lokken „zitten", dan suggereert men veel te duidelijk een zitvlak. Dit voorbeeld is uit een vertaling van Hoffmann door een bekende schrijfster.

Ten opzichte van de levende talen bestaat voor den oplettende en scherpzinnige alweer de kans, om al te levendige impressies van den eigenlijken zin der woorden, die door den auteur niet zijn bedoeld en die dus

Sluiten