Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

29

De kooper kan nu succes, hebben met zijn poging de ondeugdelijke levering als Verzag te behandelen, indien de Ubergabe niet geschied is, dat is dus wanneer hij de waar afgewezen heeft en ze voor risico van verkooper is gebleven. In geval van een Ubersendungskauf is dit nog iets anders. In dit geval kan de kooper de waar ook nog terugwijzen en dus de actie uit verzuim instellen, als de waar weliswaar den vervoerder overgedragen is, maar de kooper zélf de Ubergabe nog niet aangenomen heeft.

Het is duidelijk dat deze manier den kooper niet altijd helpen kan, en dat hij in de meeste gevallen, behoudens misschien bij den overzeeschen koop, op de vrijwaringsrechten aangewezen is.

De vrijwaringsrechten geven ook nog een mogelijke oplóssing door gebruikmaking van het recht op nakoming. Kooper kan zonder meer levering van deugdelijke waar verzoeken, en tegelijk conform § 326 Nachfrist zetten met de bedreiging. Als verkooper voldoet, is het uit; levert hij weer onvoldoende, dan heeft kooper weer de rechten uit vrijwaring; weigert hij, dan is hij in verzuim, en heeft kooper de rechten uit § 326 verkregen. Op deze wijze wordt een recht uit vrijwaring omgezet in een recht uit verzuim. En kooper komt zoo aan een recht op schadevergoeding wegens niet-nakoming, ook al is er geen eigenschap toegezegd of geen gebrek arglistig verzwegen. Het behoeft geen betoog, dat deze handelwijze slechts een onvoldoend lapmiddel is voor het in § 480 niet uitgesproken recht op schadevergoeding in het algemeen.

In de leemte moest dus worden voorzien. Er was echter nog iets. Reeds onder de oude wetten was gebleken, dat de middelen tegen een zich herhalende slechte nakoming van zgn. Sukzessiv- Vertrage ') (contracten met successieve prestatie, vooral waren dat de contracten van bierbrouwerijen, gas-

') De benaming leveringscontract moge toepasselijk zijn op elk contract met overeengekomen successieve levering, als „Lieferungsvertag" zijn enkel die van bierbrouwerijen e.d. te beschouwen, t.w. contracten over waar die nog geproduceerd moet worden.

Sluiten