Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

44

king van den eersten regel Dit geldt als verkooper voor het gemak de te leveren koeveelheid in gedeelten aanvoert, dit geldt ook als hij alle» in eens op den bepaalden tijd onvoldoende oplevert; zulk een daad moet beschouwd worden als niet erger dan als één handeling in een contract met successieve prestatie. Nog één citaat ten bewijze; „Die Anwendung dieser Regeln hat eigenartige Grundsatze erzeugt, die ihre Hauptwickung auch in Fatten man gelhaf ter Erfüllung zeigen (abet nicht nut in diesen), und die daxauf zurückzuführen sind, dass Sukzessivlieferitngsuertrage in höherem Grad das Vertrauen auf treue Erfüllung der usechselseitigen Vertragspf lichten vocaussetzen, als Vertrage, die sich in einmaliger Leistang eesehöpfen" ').

Zou het overigens logisch zijn den tweeden regel ook toe te passen op de wederkeerige verbintenissen met éénmalige prestatie, speciaal op den enkelvoudigen koop? Herinneren wij ons dat na de Ubergabe de regel over verzuim niet meer toepasselijk is; dan wil men geen Rücktritt meer toestaan. Zouden we nu deze Rücktritt weer invoeren? Waarom? Heeft kooper dat noodig? Neen, enkel de kooper, die nog toekomstige leveringen heeft te verwachten, en over? het gebeurde weinig gesticht is, behoeft dat recht.

Over de uitdrukkingen schuldhaft en positiv zullen wij nog nader te spreken hebben. Vooraf ga echter een bespreking van den toestand, zooals die door de theorie van Staub voor ons is geworden.

Het afgeleide recht op schadevergoeding wegens sehuldhaft mangelhafter Lieferung bezit de kooper naast en tegelijk met de bestaande rechten. Bij specieskoop dus Ontbinding, Prijsvermindering, Schadevergoeding; het eerste óf tweede ook met het derde gecombineerd. Bij genuskoop Ontbinding, Prijsvermindering, Nakoming, Schadevergoeding; de eerste drie elk apart of met schadevergoeding gecombineerd. Bij beide overigens nog de gevallen van toegezegde eigenschappen, arglistig verzwegen gebreken, en arglistige voorspiegelingen.

') S. K., E. 374-128.

Sluiten