Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

73

Bij verkoop tegen een prijs inclusief vracht en assurantie (cif) neemt verkooper op zich ten koopers behoeve de waar naar overzee te bevrachten. Aanwezigheid van kooper of zijn gemachtigde bij de inscheping zou alleen uitvoerbaar zijn in de gevallen, dat kooper van die haven uit geregeld liet verschepen; hij zou zich anders te dikwijls van onafhankelijke lasthebbers moeten bedienen. Die aanwezigheid zou bij cifkoopen trouwens, hoezeer gerechtigd ook voor kwaliteitscontrole, overbodig zijn, gezien de overneming der vrachtbezorging door verkooper. Bij fob-verschepingshaven moet (in theorie) geladen worden in een door kooper gesteld schip; in theorie zou een eisch van onderzoek bij in-ontvangstneming gesteld kunnen worden. Maar de praktijk is weer anders; ook dit verdere transport is gewoonlijk weer in handen van vrij onafhankelijke lasthebbers. — Verder moet worden opgemerkt dat (bij cif) partijen gewoonlijk pas worden aangezegd, nadat ze zijn ingescheept. In zulke gevallen zou kooper, hoezeer ook gerechtigd en theoretisch misschien verplicht, bij de inscheping niet eens kunnen onderzoeken.

In het algemeen dunkt ons de opvatting, dat koopers bij elk overzeesch koopcontract de gelegenheid zouden hebben de waar bij inscheping te onderzoeken, niet aannemelijk. Ondanks de geweldige uitbreiding der relaties, de snelheid van berichtenverkeer, blijven er andere moeilijkheden, die bezwaarlijk te ontgaan zijn.

Onderzoek bij ontvangst ter destinatie, op een plaats dus

bekwamen spoed aan den kooper toezendt of doet aanbieden; de verkooper is tot eenzijdige individualisatie gerechtigd, die voltooid is met de inlading, zoodat op dat oogenblik het risico van de goederen op den kooper overgaat; dit risico heeft niet alleen betrekking op de gesteldheid der goederen, doch op alle evenementen der reis; de kooper behoudt het recht bij aankomst ter bestemmingsplaats te reclameeren, op grond dat de verscheepte

goederen niet aan de bij contract gestelde eischen voldoen "

Onder verwijzing naar wat enkele blz. verder nader behandeld zal worden, zij hier enkel opgemerkt dat die risico toch eveneens de gesteldheid der goederen zal moeten gelden, tenzij een andere bepaling weereen afwijking te boeken geeft.

Sluiten