Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

84

het moment van risico-overgang tevens. Enkel te zeggen dat de risico vanaf het in boord brengen voor koopers rekening is, is onvolledig en tevens onvoldoende. Het kan hierbij nooit de bedoeling geweest zijn veranderingen in de gesteldheid der kwaliteit uit natuurlijke oorzaken onder die willekeurig gefixeerde aansprakelijkheid te brengen. Scheiding van deze dingen omlijnt het cif-beding nauwkeuriger.

Afgezien van de risico-bepaling voor zeereis-evenementen, kan het nooit de bedoeling geweest zijn den kooper te ontnemen het recht op ontvangst van de waar, zooals hij zich die had voorgesteld te zullen krijgen. Bij de theorie over onze wetgeving stelden wij ons op het standpunt, dat kooper de waar zal mogen onderzoeken wanneer en zooals de omstandigheden dat meebrengen. Ook voor het zeetransport nemen wij aan dat kooper pas de werkelijke beschikking krijgt over de goederen bij aankomst, en dat hij dan het onderzoek mag verrichten. Welnu, tot dat oogenblik moet verkooper voor de deugdelijkheid der waar (kwaliteit en gesteldheid1)) aansprakelijk zijn, tenzij kooper hem daarvan gedeeltelijk ontheft (tel quel). Dit ligt in den aard der zaak. Zelfs wordt dat niet aangetast door de opvatting dergenen, die een onderzoek bij de inscheping mogelijk achten. Want dit verandert niets aan de overweging, dat doorslaggevend moment hier is het oogenblik van grijpbare, daadwerkelijke beschikking over de waar; dat is: ter destinatie.

De American Rye Terms passen nagenoeg geheel in deze omlijsting. De verkooper aansprakelijk voor de kwaliteit en de gesteldheid uit natuurlijke oorzaken tot aan de destinatie; de kooper draagt de risico voor de andere oorzaken der reis en mag niet klagen over een geringe droge warmte.

Laat men bij R. T. en T. Q. de risico voor schip en zee buiten beschouwing2), dan zijn ook zij ten volle bruikbaar.

') Afgezien van verandering door evenementen van de reis. 2) Ten slotte is het bij cif toch ook maar theorie wie ze draagt, indien de assurantie slechts behoorlijk is geregeld.

Sluiten