Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

116

tegengestelde standpunt zie 13—2. Uit een schrijven van een onzer eerste rijwielfabrieken: dat de garantie, indien uitdrukkelijk gestipuleerd, voor den kooper zoowel een beperking van rechten als een verzekering daarvan inhoudt. Nadat de bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard, zal men van beide zijden allicht zich meer letterlijk daaraan houden, dan in geval de garantie stilzwijgend is aangegaan." En, ware hier aan toe te voegen: in geval daarover niets, zelfs niet stilzwijgend, zou bestaan.

De deugdelijkheid van het genus wordt afgemeten naar het [voldoen aan de toegezegde en vooronderstelde eigenschappen. Dit niet voldoen geeft de rechten van art 1303 B. W. Dat door afspraak daarin vaak wijziging wordt gebracht, zagen wij b.v. in het vorige hoofdstuk. Nu moet worden nagegaan of in dit opzicht het onderhanden hoofdstuk tot opmerkingen aanleiding geeft

De eerste categorie biedt daartoe weinig gelegenheid. Zeker niet die eigenschappen, waarvan de aan- of afwezigheid op het moment der levering geconstateerd moet worden. Hier Ügt o.i. het uitgangspunt der wettelijke rechten. Wat de andere eigenschappen in deze categorie betreft, zou het ons niet verbazen, wanneer wij de prijsvermindering soms bindend voorgeschreven zouden vinden. Datzelfde geldt ook voor die eigenschappen, welke op het leveringsmoment te constateeren zijn; zie bv. 15—2, 21—11, 22—8. Een bepaalde regel kan hiervoor niet worden opgesteld.

Het kan voorkomen, dat verkooper aan alles kan voldoen, behalve aan de „uitwendige" eigenschappen. In en na den oorlog is door onze rechtscolleges herhaaldelijk de vraag beantwoord, of er recht was op aparte vervulling van genusobject en bv. uitvoerconsent. Gewoonlijk werd dit ontkennend beantwoord. Niet met een enkel beroep op de ondeelbaarheid van het contract in het algemeen. Maar wel met een verwijzing naar den samenhang van alle in het contract genoemde voorwaarden (de prijs!), of bv. naar de bedoelingen die kooper

Sluiten