Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

118

eigenschap van goede functionneering niet voldaan wordt, het recht zal hebben de ontbrekende eigenschap na te leveren, d.i. het geleverde gebruiksklaar te herstellen (of te vervangen), zonder dat dadelijk een der wettelijke rechten tegen hem zal mogen worden geldend gemaakt. Gaan wij eens na wat de praktijk ons hier biedt

Daartoe maken wij gebruik van enkele rechterlijke uitspraken, gedeeltelijk een herhaling van de reeds gegevene, maar nu van de noodige bijzonderheden voorzien:

Hof Arnhem. 3 No». 1909. W. 8991. W=£ ,

Motor, gegarandeerd goedloopend, gasverbruik hoogstens 500 L. per uur en per P.K. „Bi) niet-voldoening kan de motor teruggezonden worden." Volgens het Hof beteekent dit een uitsluiting van elke actie ïoTs^niet echter het recht O. te vragen; dit is aan afie wederkeerige overeenkomsten eigen. .,, .

Hof Arnhem. 24 Jan. 1912. W. 9342. j , , U~l u

f Partijen en Hof aanvaarden, dat de strekking der clausule ..garantie één jaar" (landbouwwerktuigen) is: indien bij een normaal gebruik een motordeel binnen een jaar breekt, of een gebrek vertoont, moet het om niet worden hersteld of vervangen . Rb. Maastricht. 25 Juli 1912. W. 9300. "r*

Zuiggasmotor, merk nationaal, „garantie voor goede constructie en materiaal gedurende 5 jaar". Kooper eischt op grond daarvan alleen S. De Rb. oordeelt, dat deskundigen zullen uitmaken of het beding deze strekking heeft. . Rb. Maastricht 10 Juni 1915. W. 9925.

Gegarandeerd goede constructie en functionneering van de eiectrische piano. Volgens Rb. brengt zulk beding mede een recht va» verkooper door reparatie of nieuw leveren aan den garantieplicht te voldoen. De eisch tot O. en S. (verkooper voldeed aan den hersteleisch, waarbij geen termijn was gesteld, niet) wordt verworpen, zonder uit te maken of S. principieel mogelijk is. Hof Arnhem. 16 Mei 1917. W. 10294. *7£*

De kooper van het motorrijwiel heeft het recht dat hersteld te krijgen. Door dat te vragen, heeft hij zijn recht O. te vragen op grond van onvoldoende functionneering verzwakt, zoo niet opgeheven. Kg. Breda. 15 Dec. 1920. N.J. 1922. blz. 579. 20-14 „Garantie buitenband 1 jaar" brengt volgens den K.R. mede de levering van een andere band bij onbruikbaarheid, tegen een redelijken aftrek. Eisch terugbetaling van een gedeelte van den koopprijs ex art. 1543 B.W. is niet toewijsbaar. Hof 's-Hertogenbosch. 4 Oef. 1921. W. 10828. i^Li Motor, garantie gedurende 2 jaar voor voldoende constructie, goed materiaal en goede montage. „Wij vervangen alle onderdeden die gedurende 2 jaar door onbruikbaar zijn, kosteloos door nieuwe

of herstellen ze." Volgens het Hof heeft kooper geen recht O. plus 5>. te vragen; enkel na weigering der herstelling kan O. gevraagd worden.

Sluiten