Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

142

AFKORTINGEN (EN TIJDSCHRIFTEN):

W. ss Weekblad voor het Recht. N.J. = Nederlandsche Jurisprudentie. A.R. = Arbitrale Rechtspraak.

W.P.NR. = Weekblad voor Privaatrecht. Notarisambt en Registratie. E.Z.S. s= Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen. D.J.Z. = Deutsche Juristenzeitung. J.W. = Juristische Woch en schrift.

LIJST VAN EENIGE DER GERAADPLEEGDE UITSPRAKEN.

03-1 Rb. Amsterdam, 27 Maart 1903, W. 7889.

09-1 Rb. Rotterdam. 29 Sept 1909. W.P.N.R. 2089.

2 Hof Arnhem, 3 Nov. 1909, W. 8991.

11— 1 Rb. Amsterdam, 13 Febr. 1911, W. 9263.

2 Kg. Gorkum. 10 April 1911. W. 9258.

3 Hof den Haag, 16 Juni 1911, W. 9278.

12— 1 Hof Arnhem, 24 Jan. 1912, W. 9342.

2 Rb. Amsterdam, 5 Febr. 1912, W. 9384.

3 Hof den Haag, 4 Maart 1912, W. 9368 (zie 12-6).

4 Hof den Haag, 14 Juni 1912, W. 9431 (zie 13-4).

5 Rb. Maastricht, 25 Juli 1912. W. 9300.

6 H.R. 23 Dec. 1912. W. 9459 (zie 12—3).

13— 1 Kg. den Haag. 10 Febr. 1913, W. 9599.

2 Hof A dam. 7 April 1913, W. 9546.

3 Rb. A'dam, 6 Juni 1913, W. 9646.

4 H.R. 16 Md 1913. W. 9512 (zie 12—4).

5 Rb. Zutfen, 9 Juli 1913. W. 9557.

14— 1 Hof Leeuwarden, 14 Jan. 1914, W. 9615. 2 Hof A'dam, 30 Nov. 1914. W. 9830.

15— 1 H.R. 19 Febr. 1915, N.J. 1915. blz. 910.

2 Rb. Alkmaar. 8 April 1915. W. 9918.

3 Rb. Amsterdam. 14 Mei 1915, N.J. 1915, blz. 738.

4 Rb. Maastricht. 10 Juni 1915. W. 9925.

5 Rb. Amsterdam. 8 Oct 1915. W. 9916.

6 Rb. Amsterdam, 15 Oct 1915, N.J. 1915, blz. 1232.

7 H.R. 19 Nov. 1915, W. P. N. R. 2404.

8 Rb. Amsterdam, 3 Dec. 1915, W. 9973.

9 Rb. Amsterdam, 17 Dec. 1915, W.P.NJR. 2409. 10 Rb. Amsterdam, 17 Dec. 1915, W. 10000.

16— 1 Rb. Amsterdam, 3 Maart 1916, W. 9989.

2 Rb. Amsterdam. 24 Maart 1916, W. 10031.

3 Hof 's-Hertogenbosch, 20 Juni 1916, W. 10054.

4 Rb. Rotterdam, 4 Oct 1916, W. 10110.

5 Hof den Haag, 23 Oct. 1916, W. 10130.

6 Rb. Rotterdam, 7 Dec. 1916, W. 10129.

17— 1 H.R. 26 Jan. 1917. N.J. 1917, blz. 233.

2 Rb. Amsterdam, 7 Maart 1917. W. 10175.

3 Hof Arnhem, 16 Mei 1917, W. 10294.

4 Hof Arnhem. 19 Juni 1917, W. 10172.

5 Rb. Breda, 3 Juli 1917, W. 10244.

6 Hof Amsterdam, 12 Nov. 1917, W. 10234.

Sluiten