Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

Op zoo daanig Een wijze als mij God Het Geleerdt Heeft ik wil dus alles voor mijn Waarde en Geliefde Kooning doen wat Met God en Zijn dierbaar Evangelie Woord Eenstemmig is En Eeuwig Zal Blijven Terwijl ik dan Nu geen de minsten Vijandschap in mijn Ziel gevoel op Een Eenig Schepsel. Zoo is het immers Niet Mogelijk dat ik mij Zoude kunnen aan iemand wreeken En Terwijl mij den LiefdeRijken Hemelschen VaadeR dit alles door Zijn Geliefden Zoon Jezus Christus Heeft geleerdt. Zoo Weet fic Zeekerlijk dat ik met veele slagen Ge Slagen zal worden in dien ik Het Geen ik geweeten HeB Ben Niet gedaan Zal hebBen Zoo weet door dit dat Het God is die dit met mij Begonnen Heeft En ook met mij Zal Eindigen Zoo wil ik dan aan den Almachtigen God mij Onderwerpen Om Hem te Vreezen En mijn Kooning Te EerBiedigen in alles wat Christelijk is En wel Luydende Zoo is dan den grondinhoud van dit door God Met mij Begonnen werk Namentlijk God Booven alles Lief te HebBen En mijne Naasten als mij Zeiven Hier toe heeft den God der liefde mijne lichgaam En Leeden mij gegeven En Jezus Christus die den weg de waarheid En Het Leeven is Zech dat ik mijn vijandeh lief moet HebBen En Zeegnen wie mij vloeken Bidden Voor den geenen die Mij geweldt aandoen Zoo als ik in korte dagen getoont heb aan Mijn Eygen KameRaads die mij op een wreede Manier gehandhaaft heBBen in mijn Kwartier — En ook in den profoos of poliesie Zaal om mij Met eenige Stooten en Slaagen Te geeven geen de minste Tegen partijschap tegen Hen Heb getoond omdat ik Niemandt Kwaad mag vergelden want Godt komt de wraak alleen Toe Hij zal 't vergelden dit is Mijn Verandwoording

Sluiten