Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IETS TER OPENBAARMAKING DER WAARHEID EN TEVENS TOT BEANTWOORDING VAN ZEKERE MENSCHEN, BEKEND ONDER DEN NAAM VAN RESENSENTEN, DIE HUNNE GEDAGTEN WERELDKUNDIG HEBBEN GEMAAKT OVER ZEKERE LIEDEN, DIE ZIJ EENE DWEEPACHTIGE SEPERATISTISCHE SECTE NOEMEN, EN OVER EEN BOEKJE, GETITELD: ZAMENSPRAAK TUSSCHEN JESUS EN DE AKKERLIEDEN, EN DEN AUTEUR VAN HETZELVE

DOOR

STOFFEL MULLER.

DIRK VALK, PUTTERSHOEK.

Sluiten