Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

41

De „BlQde Een geheel ander standpunt namen de „Blijde Wereld" Wereld" menschen in. Ik had haast willen schrijven „Blijde Wereld" groep, dominee's en geheel onjuist zou het niet zijn geweest. Deze groep wordt toch geleid door een aantal predikanten van moderne richting. „Als wir Pfaffer vor 15 oder 20 Jahren in Leyden studierten, haben wir uns fleiszig an dem sogen „Toynbeework" beteiligt, und dadurch blickten wir in das Leben, in die ökonomische Verhaltnisse des tief heruntergekommenen Proletariats in Leyden. Als wir die Sache naher studierten, sahen wir — ich kann das nun natürlich nicht ausführlich vortragen — dasz eS der Kapitalismus war, der dem Proletariat alles Glück und alle Womme raubte, und dasz nur der Sozialismus die einzige Bewegung war, die kraftig und energisch dagegen kampfte. Als wir das gesehen hatten. bekannten wir uns sèlbstverstandlich auch zum Sozialismus, Wir sagten nicht: ein jeder Christ musz ein Sozialist werden, aber wir sagten: das Christentum schickt uns in die Welt mit der frohen Botschaft von Glück und Seligkeit und Wonne für alle Menschen und mit der Predigt von der Brüderschaft und der Einheit aller Menschen als Geschöpfe Gottes.... Und nun ist da der Sozialismus! Der Sozialismus will nicht und wird nicht das Reich Gottes bringen, aber _ der Sozialismus will den Weg dazu bereiten" |X¥^25-26). XHX Hier teekent S. K. Bakker zeer juist de „Blijde Wereld" gedachte. Terwijl de „Vrede" beweging in zichzelf zich afsloot, willen deze religieus-socialisten het contact bewaren met de gansche wereld. Zij sluiten zich aan bij de S.D.A.P. Natuurlijk bestaat voor hen, hier dezelfde moeilijkheid als voor Pijper ten opzichte van de religieus-liberalen waarvan hij melding maakt in zijn referaat van 1884: „Welke houding behoort de vrijzinnige predikant aan te nemen ten opzichte van het anti-religieus karakter van veler liberale politiek?" Hij zegt daarin o.a.: „Het is moeilijk, zoo niet onmogelijk voor ons predikanten, met zoodanige politici mede te doen" (Hervorming 1884 n°. 4). Met hetzelfde streed de „Blijde Wereld" groep. Ja, zij wisten van te voren dat zij op het verzet van het historisch materialisme zouden stuiten. Zij kenden de kloof die er lag tusschen het christendom en het socialisme. Het is haar groote verdienste geweest met de moeilijkheden voor oogen de kloof te willen overbruggen. En het is haar gelukt, mogen wij nu wel vaststellen. In een tijd dat kerk en godsdienst nog bespot werden, de kerk als een bolwerk van behoudzucht, de godsdienst als

Sluiten