Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

58

waar vogels van zeer verschelden pluimage bij elkander waren.

Ook de religie in de A(rbeiders) J(eugd) Gfentrale) is nog een punt van bespreking. Hier memoreer ik het voorwoord, waarmee het maandblad van den bond van socdemocratische studenten is verschenen: „Kentering is er ook in de socialistische beweging zelve. Want het socialisme * is meer en hooger dan alleen een economische omzetting der maatschappij. Het wil zich in zijn volle schoonheid openbaren op alle levensgebieden en zoo zien we vooral bij de jongeren een zich geestelijk oriënteeren (wegenwijs worden), een tastend zoeken naar eigen cultuur, naar nieuwe

vormen van kunst, naar nieuwe reiigieuse beweging

(vermeld o. a. in „De Stroom", 3de Jrg., n°. 52).

Zoo blijft er nog zeer veel onvermelds over. Ik heb niet meer willen doen dan een kleine oriënteering op het gebied van het religieus-socialisme in Nederland ter versterking van mijn eigen kennis in deze strooming.

Sluiten