Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

LITERATUUR.

I. B. de Ligt, Kerk, Cultuur en Samenleving, 1925.

II. J. Giesen, Nieuwe Geschiedenis, met een inleiding van B. de Ligt, 1923.

III. Mr. H. P. G. Quack, De Socialisten, vierde herziene druk, 1911.

IV. P. J. Troelstra, Sociaal Christendom.

V. J. Huisinga, Herfsttij der Middeleeuwen.

VI. W. Moll, Kerkgeschiedenis van Nederland voor de Hervorming.

VII. Prof. Dr. W. J. Kühler, Het ontstaan van onze Broederschap.

VIII. Van Berkum, De Labadie en de Labadisten, twee deelen.

IX. De Tijdspiegel, 1901, Nov.- en Dec-aflevering: J. H. Riemersma „De Huiskerk der Labadisten". X. Dr. C. B. Hylkema: Reformateurs, 2 deelen.

XI. Mr. H. P. G. Quack: Beelden en Groepen.

XII. Mr. H. P. G. Quack: Herinneringen, 2 deelen.

XIII. Religion und Sozialismus, sieben Vortrage, Berlin, 1910.

XIV. Jhr. de Bosch Kemper, De Wetenschap der Zamenleving 1860.

XV. Dr. Pierson, Bespiegeling, Gezag en Ervaring 1853.

XVI. De Wereldbeschouwing van het tweede letterkundig Congres te Amsterdam, een improvisatie van Mr. M. de Amorie van der Hoeven, 1868.

XVII. Mr. M. der Amorie van der Hoeven, Over het Wezen der Godsdienst met een inleiding en aanteekeningen van B. de Ligt 1917.

XVIII. Het Karakter van den B. v. C. S. 1915.

Sluiten