is toegevoegd aan je favorieten.

De crematie in Nederland en daarbuiten

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORREDE

Bij het 50-jarig bestaan van de Vereeniging voor Facultatieve Lijkverbranding heeft het Hoofdbestuur een aantal voorstanders der crematie bereid gevonden tot het schrijven van eenige opstellen, die dienen kunnen om in wijden kring getuigenis af te leggen van het streven der Vereeniging.

Al te vaak worden onze bedoelingen miskend, onze inzichten bestreden. De vrijheid, die wij voor hen, die ons dierbaar zijn en voor ons zelf verlangen, wordt ons niet gegund.

De lange reeks hoogstaande mannen en vrouwen in binnenen buitenland, die een verbranding van hun stoffelijk overschot verkozen boven het langzame ontledingïprcces in het gref, rroet ook den meest verstokten tegenstander der crematie tot nadenken stemmen.

Moge het lezen en overdenken van dit geschrift medewerken om den lauwe aan onze zijde te brengen, den bestrijder althans tot verdraagzaamheid te voeren.

HET HOOFDBESTUUR DER VEREENIGING VOOR FACULTATIEVE LIJKVERBRANDING.