Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

20

het zoo treffend nogmaals bewijst, dat de crematie-beweging ook in Engeland, wel verre van de openbare veiligheid te schaden, deze juist in hooge mate heeft bevorderd.

Engeland heeft op het oogenblik 16 crematoria en wel te Woking (geopend in 1885), Manchester (geopend in 1892), Glasgow (geopend in 1895), Liverpool (geopend in 1896), Huil, eigendom der gemeente (geopend in 1901), Darlington (geopend in 1901), Leicester (geopend in 1902), Golders Green (geopend in 1902), Leeds (geopend in 1905), Birmingham (geopend in 1903), Uford (geopend in 1905), Bradford, Sheffield, Norwood, Hendon en Pontypridd. Golders Green, West Norwood, Ilford en Hendon liggen op het grondgebied van Londen.

De crematoria zijn in zóóver onderling vereenigd dat men, lid van de Cremation Society zijnde, in elk crematorium voor denzelfden prijs wordt verascht. Den prijs kan men ineens voldoen en hij bedraagt 5 pd. ineens of 1 pd. gedurende zes jaar. Komt een Lid in het Buitenland te overlijden en wordt het daar verascht dan betaalt de Vereeniging het buitenlandsch crematorium 5 pd. uit. De Vereeniging belast zich ook met de zorg voor de verassching van niet-leden. Daartoe geeft zij de volgende Verklaringen uit:

j II you do not wish to become amember, your desire tor Crem- Ir^hÏII"^ ■§ atlon will be registered free 11 thls form is signed and returned. I * I | APPLICATION FOB REGISTRATION OF DESIRE.

% To THE CREMATION SOCIETY OF ENGLAND,

0 ' 52, NEW CiVBNDisH Street, London W.l.

■§ I hereby place on reeord my earnest desire that my body shall be Cremated f at death, and request the Cremation Society ot England to register the faot | In thelr books.

Signature fTS

Address

jj* Date

H The Society will endeavour to give effect to this desire if this form is •3 returned to them. There Is no charge for thls registration, and aU are welcome to avail themselves of it.

DIRECTION FOB CREMATIOB AX DEATH. I hereby place on record my earnest desire that my body shall be Cremated alter death.

5 Signature ruiwtj"

Q Address ••

•§ Date

« Notb — It is Important that Intimation of desire should also be made

■S to Executors and nearest relatives, otherwise it may not become known 5 unster the ™meral. The form above should also be signed and returned ■3 to the Society. _0 w To Fxecutors and Others. — The Cremation Society of England, 52,

1 New C«vS Street London, W.l, wül willingly glve information or • advice in arranging Cremation.

Télegrams: "Inctnerate Wesdo, Lokdon." Telephone: Mayfmb 2836. S^ning this form does vat constüvte an applicattmi for MembersMp.

Tabel van de in Engeland verrichte crematies sinds de opening van het eerste crematorium in 1885 (zie nevenstaande pag).

Sluiten