Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EERSTE HOOFDSTUK.

Statische Evenwichtswaarde.

De waarde van effecten wordt ontleend aan den geldenden rentestand en aan de uitkeeringen op het effect of op de coupons en dividendbewijzen.

'De waarde, die men aan een effect toekent, analyseerend, doen er zich aanstonds twee momenten voor, die scherp van elkander gescheiden moeten worden, n.1. de statische en de dynamische waarde van effecten.

De eerste, de statische is die waarde, welke een effect zou bezitten, wanneer het economische leven in blijvende rust verkeerde. In dit hypothetische geval zal de rentestand, die ontstaat door equatie van de hoeveelheid gevraagd en de hoeveelheid aangeboden kapitaal steeds gelijk blijven. Geen schommeling zal er zijn in de uitgekeerde dividenden. Het risicoverschijnsel is onbekend, daar de uitkeeringen op de fondsen steeds gelijk blijven. Ook de prijs der effecten zal nooit wisselen.

De tweede, de dynamische prijs, die, welke men in een dynamische maatschappij betaalt, is daarentegen juist gegrond op de gedachte, dat het economische leven in voortdurende beweging en ontwikkeling is,m. a. w., dat hetgeen zich momenteel op een zekere wijze voordoet, in de toekomst anders zal zijn. Zoo b.v. zien wij de verhouding tusschen vraag en aanbod van kapitaal zich wijzigen en door haar ook de normaal rente; obligaties die momenteel betalen, zullen in de toekomst die betalingen staken, andere nemen weer uitgestelde betalingen op, er zijn schommelingen waar te nemen in de hoogte van de dividenden, enz.

Hoe het economisch leven zich in de toekomst ontwikkelen zal, kan niemand met zekerheid zeggen Wel is het mogelijk, een subjectief oordeel te vormen over de toekomstige economische ontwikkeling, steunende op een onderzoek van de conjunctuurschommeling, en de terugwerking van die economische

2

Sluiten