Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

43

Ook bij de geruchten, die de ronde doen over de valorisatie van Duitsche rijksleeningen, wordt er steeds den nadruk op gelegd, dat slechts die stukken gevaloriseerd zullen worden, die In het bezit van den tegenwoordigen eigenaar zijn gekomen nog voor de groote markdaling intrad. Ook hier ontleent een fonds dus zijn waarde, of althans een gedeelte daarvan, aan den persoon van zijn bezitter.

Dit hoofdstuk resumeerende kan men dus zeggen, dat de waarde van een staats- en gemeente-obligatie in de eerste plaats afhangt van de credietwaardigheid van den debiteur, pas in de tweede plaats van het onderpand, dat mogelijk voor de leening is gegeven en in de derde plaats van allerlei omstandigheden, die verband houden met den persoon van den schuldeischer.

Sluiten