Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

90

Uit het voorafgaande volgt indirect, dat matige speculatie aan een juiste prijsvorming ten goede komt, overmatige tot allerlei onjuiste koersen aanleiding geeft. En daar termijnhandel de speculatie aanwakkert, is invoering daarvan op een speculatief aangelegde beurs niet wenschelijk, tenzij dan dat door den eisch, dat zoowel baissier als haussier een vrij groot onderpand moeten stellen tot zekerheid van de vervulling hunner verplichtingen, de omvang der zaken wordt beperkt en ongewenschte elementen worden geweerd.

Sluiten