Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

101

van N. W. S. in die jaren een maximum van 83 % en een minimum van 48% bereikte. In die jaren viel voorts de gemiddelde prolongatie-koers vier maal tusschen 2?L en 4%, terwijl tegelijkertijd de gemiddelde koers der N. W. S. een maximum boekte van 80% en een minimum van 50%.

Schaal

Pr?eStie" 2V4-2V2 2V2-23/4| 23/4-3 3-3'/4 3V4-3V2 3V2-3*/4 3%-4 I Prol. rente en

koers N.W.S. 2.37—78 2.81—79 2.81—79 3.24—71 3.35—76 3.66—79 3.96—79

id. 2.64—61 3.04—61 3.44—54 3.72—83 3.84—80

id. 3.64—55 3.86—63

id. 3.57—48 3.98—50

id. 3.51—53

id. 5.45-140 6.28-132 6.79-130 18.10-318 15.64-271

Gemiddeld 2.72- 70 3.14- 66 3.40-65 3.62-63.603.91-67.75

Schaal

[ Pr?è°nntfntie" 4-4V4 4i/4-4</24i/2-43/443/4-5 5-5i/45V4-5i/85'/r53/4 58/4-6 ■ Prol. rente en

koers N.W.S. 4.24—78 4.26—75 4.70—67 5.78-75

id. 4.04—68 4.37—45

id. 4.09—66 id. id.

id. 12.37-212 8.63-120

Gemiddeld 4.12- 71 4.31-60

De conclusies, die we uit dit onderzoek mogen trekken, zijn deze: le. Er bestaat een zeer zwakke tendenz, die het rendement van de N. W. S. en de prolongatie-rente in dezelfde richting dringt. Is het risico van belegging in N. W. S. klein, dan is er wel een, zij het ook zeer los verband tusschen het rendement van de N. W. S. en de prolongatie-rente. Is het risico groot dan is dat verband van zeer geringe beteekenis en zijn daarmede de afwijkingen veel grooter.

2e. Bij een bepaalde protongatie-noteering behoort nooit ofte nimmer een bepaalde koers voor N. W. S. Het is dus in ieder

Sluiten