Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

113

met algeheele zekerheid te schatten, zoodat het een èisch van conservatief beheer is, geen voordeden uit goede kansen, die men nog zal maken, tevoren te verteren. En zelfs als men de kans mathematisch kan berekenen, zooals b.v. bij uitlotende obligaties van goed gehalte, zal slechts een groot vermogen tot een dergelijke politiek kunnen overgaan. Bij enkele stokjes spelen toevalligheden een te groote rol. Voor den bezitter van veel stokken doet de wet der groote getallen zich gelden. Voor den kleinen bezitter heeft deze wet geen onmiddellijke waarde, zoodat ook de mathematische waarde voor hem van geringe beteekenis is. Ook andere wijzen van berekening van de kanswaarde geven voor hem geen uitkomst. Voor den kleinen bezitter is de uitlotingskans te vergelijken met de kans op het winnen van een prijs op een loterijbriefje. Hij kan niet jaarlijks de mathematische waarde van de enkele uitlotingskansen, die hij loopt, verteren in de verwachting, dat, wat hij het eene jaar tekort komt door eene ongelukkige loting, in een volgend jaar door eene gelukkige loting weer goed gemaakt zal worden. De bezitter van veel stokken kan dat wel doen.

Te bepalen is de prijs, die men voor de kans betaalt. Als men van den beurskoers aftrekt de statische waarde, berekend tot de normaal-rente, die vrij objectief te bepalen is, dan resteert een positief of negatief bedrag, dat als de prijs van de kans beschouwd kan worden. Is b.v. de koers van 2*/2% N. W. S. = 53% en de normaal rente 6 dan is de kansprijs 53 — 100X2% =1M0/ 6

Scharx) geeft een formule voor het calculatorisch onderzoek naar den Effectenkoers.

le. hoogte van rente of dividend . . • . = r.

2e. normaal rente = p.

3e. risico premie = z.

4e. courantheidsfactor = Q.

5e. verschil tusschen terugbetalingswaarde en de D koerswaarde =

6e. de grootere of kleinere zekerheid van rente en

aflossingsbetalingen = x.

7e. waarschijnlijkheid van stijgende of dalende dividenden = y-

*) Handelabetriebslehre 2e druk, blz. 879.

8

Sluiten