Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

119

Am. Sm. & Ref. Amsterdam

jMen Standaard Copper Cq ^ y A Rubber Rubb.Cult.MqA.

L 1 H ~ L | H L 1 H " L 1 H~

1914 49.17.6 66.15.0 57% 71 1.11V2 3.0 94% 157V2

1915 56.15.0 86.0.0 66% 96V8 1.11% 4.0 129% 199

1916 84.10.0 153.0.0 87% 120% 2.2% 4.3% 172 263

1917 110.0.0 140.0.0 76 105 2.2% 3.3% 215 253

1918 110.0.0 122.0.0 68%e 93% 2.1 2.6% 122 241

1919 74.0.0 112.0.0 67 98 1.8% 2.7% 180 267%

1920 75.7.6 122.2.4 42 81 1.1% 2.7% 108 280

1921 65.5.0 74.2.6 40% 52% 0.8 1.3% 75 150

1922 57.2.6 66.1.5 48% 68% 0.6% 1.1% 44 119%

1923 59.7.6 76.5.0 53V2 70 1.1% 1.6% 119 178

1924 60.7.6 68.15.0 62'%6 98% -.9% 1.6V* 111 172

Het is duidelijk, dat bij zoodanige schommelingen in de waarde van het product ook de aandeelen van dergelijke ondernemingen sterke fluctuaties moeten ondergaan.

Voorts zijn er kansen, die voortspruiten uit de hoeveelheid vreemd kapitaal in de onderneming. Het eigen kapitaal van de onderneming moet alle waardeschommelingen van het geheele werkkapitaal opvangen. Is de onderneming uitsluitend gefinancierd met gewone aandeelen, dan zullen, bij een verlies van 10% over het werkende kapitaal, de aandeelen tot dekking van den teruggang van de vermogenswaarde ook slechts 10% in waarde behoeven te dalen.

Is de onderneming voor de helft met een obligatieleening en voor de andere helft met gewone aandeelen gefinancierd dan zal de koers 20% moeten zakken. Hoe minder vreemd kapitaal dus, hoe minder speculatief. Op gelijke wijze werken ook preferente aandeelen, speciaal als deze preferent zijn voor kapitaal en dividend.

Speculatief aangelegde personen, zooals de Amerikanen, noemen de financiering van een onderneming met enkel gewone aandeelen dwaas en oneconomisch, omdat tegen betrekkelijk lage rente een obligatieleening of preferente aandeelen zijn te plaatsen.

Alleen zij, die niet gediend zijn van speculatieve kansen, zullen van een tegenovergesteld gevoelen zijn. De Kamer van Koophandel voor Rotterdam schreef in 1840

Sluiten