Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

123

nog betaalt, is gegrond op de hoop, dat vermogen en rentabiliteit sterk zullen stijgen en dat dus nog eens bij omslag van de conjunctuur de mogelijkheid ontstaat, dat er voor de gewone aandeelen iets overschiet. Hieronder geven wij een staat van waarden, die geweldig in prijs schommelden, veel meer dan men bij ondernemingen zonder vreemde middelen, met goede liquiditeit en zonder wisselvallig bedrijf, kan verwachten. Gezien deze geweldige schommelingen in een korte spanne tijds, kan men een groot deel van het Nederlandsche publiek, dat dobbelen wil, niet geheel ongelijk geven, zoo het liever in de lichtere waarden wil speculeeren dan in die van hoogen prijs.

1920 1921 1922 1923 4jW

Fonds. gew. aand. L HL H LHLH

Asten Creameries t 3 1043/4 1 40V2 lU 3 — — —

Ned. Gutta Percha Mij. 145 200 75 132 15 83 203/457V2 19

Tabaksind. Philips 145 387 20 164 13A 30 6 25'At —

Ver. Holl. Sigaren 114'A 118V218V2 82 8'/s 253/4 4 16% 47/s Zélander's (L.) Elec. &

Tn. Hnd. v.g. 99% 121 73 82V2 5 28 l«/4 20 —

Banda Cred. & Hand.v. 39% 86 23Vs 50'/2 6 29V4 8 36 75»/2 Handels Mij. v.h. Kerk-

hoff & Co. A. t 52 96 45 59 3 19 2>/4 49V2 —

Lampongsche Cult. Mij. 16 50 4 24</2 lVs 83/4 8 32 32

Malabar Rubber Mij. 38 53V2 15 29% Va 16 10 32 34 Tjib. Tjipongp. Caoutch.

Mij. 50 155 29 72 11'A 65V2 59V2 99 133'/2

Alg. Stoomvaart Mij. 70 103 15 55 2 10 1 7V2 —

Kon. Holl. Lloyd 95 206V2 15V4 109 8 313A 3% 18 7 Solleveld v. d. Meer en

van Hattum Stoomv.

Mij. 183 509 60 200 20 76 IIV2 42 74% Vrachtv. Mij. Neerlan-

dia t 26 78 6 29 5l/2 17 7 13 —

Besoeki Tabak Mij. HOV2 192 47'/2 123 UV269V2 6 59 73»)

Patoeahwattee thee ond. 75 106'/2 25 53 1 27V2 2'A 17 -

Ind. Teak en Hardhouth. 105 120 82 85'/2 9»/4 38 7 24 lVie

Ned. Ind. Houtaank. Mij. 58 85 10 30 IV4 13 1 IOV2 &/*

Int. Tabakshand. Mij. t 150 355 20 I68V2 V2 25 Via 2 — Kalis Wzn. & Co's Bag.

Mij. 60 120 46 |97% 15V2 54V2 1 24»A —

*) In aanmerking genomen de reorganisatie.

Sluiten