Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bladz.

7. De ratoe-adilprediking van Malangjoeda, Noerhakim en Imam Boentara (Het verhaal der twee

zonen van Dewi Sribanon) 168—182

8. De Christelijke zending en het ratoè-adilgeloof 182—188

9. Slotbeschouwing 188—193

Aanteekeningen 195 212

Addenda en Corrigenda 2j4

Sluiten