Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

OPGAVE DER GEBRUIKTE HANDSCHRIFTEN.

Uit de Leidsche Universiteitsbibliotheek:

No. 1795 (2 bundels Soeloeks)

1952 (bundel Mal. mystiek)

2216 (Sjarab al'asjiqin en mystieke sja'irs), 3886

3898 (Caturyuga)

3921 (Nawaruci)

3930 (Caturyugawidhicastra)

3976 (Nltisara)

4343 (Nawaruci)

4523 (Sutusoma)

. 4675 (Cantakaparwa)

4627 (UttarakanHa)

5073 (Dangdang fiarjgbungalan) 5079

5095 (Tatwaning wyawahara)

5154

5174

5356

5441 (Kitab mustaka rantjang; staat in den Suppl. Cat. Jav. Hss. II bl. 138 foutief als No. 5301)

Uit de verzameling van Prof. Dr. C. Snouck Hurgronje:

Serie Malangjoeda-boekjes

Serie primbons uit Banjoemas

Primbon van een leerling van Noerhakim

Hirz alJamani

No. 21

73

77

83

86

94 137

Primbon uit Kober (Poerwakarta) Tjiandjoersche primbon

No. 42 der Soendaneesche hssM waarin de Wawatjan soeloek daka.

Uit de collectie van Prof. Dr. G. A. J. Hazeu:

No. 147a No. 161a

Britsch Museum No. 12335

India-Offïce-Library No. 41 Jav.

Ms. Mal.-Pol. No. 235, Bibl. Nat. te Parijs.

Sluiten