Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

9

deze leer niet minder echt-Javaansch. Zij is evenwel een product van veel later tijd, en laat zich alleen verklaren uit een milieu waarin de populaire mystiek en de heiligenlegenden goed bekend waren. Dit zal in een volgende paragraaf worden uiteengezet, waarin dan tevens de heilmaaltijden en de afweergebeden tegen de geestenlegers, die het terrein voor den ratoe adil vrij maken, worden behandeld.

Het zal blijken, dat de naam Mahdi wel herhaaldelijk aan den ratoe adil gegeven wordt, maar dat de voorstellingen die ermede verbonden worden, Javaansch zijn gebleven. Voorloopig kan men dus eer spreken van Javaanschen invloed op de Mahdi-verwachtingen dan omgekeerd; dé Mahdi-verwachting vond echter een toebereiden bodem. Hetzelfde geldt waar de Christelijke zending van het bestaande ratce-adilgeloof gebruik heeft gemaakt om ingang te vinden bij het volk. Aan deze Christelijke propaganda wijden wij eveneens een paragraaf. De propaganda voor de socialistische ideeën door middel van dit oude, diep ingewortelde geloof, moesten wij buiten bespreking laten, omdat ons het materiaal daarvoor te moeilijk bereikbaar was.

Dcor deze behandeling is, naar wij hopen, aan deze materie meer recht wedervaren dan het geval zou zijn geweest bij bloote. weergave van de ratce-adilverwachting. van Malangjoeda en Noerhakim alleen.

Sluiten